WooCommerce Epassi – Guide

1. Installation

Denna plugin installeras precis som alla andra WordPress-plugins.

 1. Ladda ned plugin i ett zip-paket (woo-epassi.zip) från nedladdningslänken i mejlet med orderbekräftelsen
 2. Gå till WordPress admin > Tillägg > Lägg till nytt tillägg > Ladda upp tillägg och välj plugin-zip-paketet
 3. Klicka på Installera nu
 4. Klicka på Aktivera tillägget

Plugin är nu installerad. Härnäst måste inställningarna matas in.

2. Inställningar

Plugin-inställningar finns på WooCommerce > Inställningar > Betalningar > Epassi.

 1. Gå till WooCommerce > Inställningar > Betalningar > Epassi
 2. Mata in följande inställningar:
  • Aktivera Epassi
  • Läge
   • Produktion eller testning
  • Titel
   • Namnet på betalningsmetoden i kassan, t. ex. Epassi
  • Beskrivning
   • Beskrivning av betalningsmetoden i kassan, t. ex. Betala beställningen med Epassi-saldo
  • Kontoläge
   • Använder du ett konto eller flera olika konton? Se sektion 3 för mer detaljerad information om inställningen
  • Handlarens autentiseringsuppgifter
   • Epassi tillförser
   • Om flera olika konton används, mata in separat för varje förmån som används
 3. Klicka på Kontrollera autentiseringsuppgifter för att bekräfta att handelsuppgifterna är giltiga.
 4. Klicka på Spara ändringar.

Plugin är nu redo att acceptera betalningar.

3. Ett konto eller flera olika konton

I denna plugin är det möjligt att välja om ett eller flera olika konton ska användas. Ett konto används om onlineaffären bara säljer produkter med en förmånstyp (t. ex. välmående). Flera olika konton används om produkter med flera olika förmånstyper säljs (t. ex. välmående och pendling).

I multikonto-modellen fungerar plugin så här:

 • Varje konto / förmånstyp som används har sina egna handelsuppgifter.
 • För varje tillämplig produkt väljer du vilket konto dess betalningar riktas mot.
 • Betalning med Epassi är blockerat i följande situationer:
  • Det finns produkter från flera olika konton i kassavagnen.
  • Inget konto har valts till en av produkterna i kassavagnen.

Kontoval i produktvyn:

4. Begränsa betalningsmetoden (i singelkontomodellen)

OBS! Epassi-betalningsmetoden behöver inte begränsas separat om modellen för flera olika konton används. Då göms betalningsmetoden automatiskt om förmånstypen inte är vald för produkten.

Produkter som inte kan betalas med Epassi kan också säljas i onlinebutiken. I sådana fall bör Epassi-betalningsmetoden vara begränsad så att den bara tillåts för vissa produkter.

Restriktioner kan sättas med en gratis plugin, Conditional Payments for WooCommerce, som kan användas för att begränsa tillgängligheten av betalningsmetoder per produkt.

Ett exempel på att sätta en restriktion:

 1. Installera Conditional Payments for WooCommerce
 2. Gå till WooCommerce > Inställningar > Betalningar > Conditions > Add ruleset
 3. Mata in följande betalningsregel:
  • Products – include only – [Produkter som betalas med Epassi]
  • Enable payment methods – Epassi

Nu visas Epassi i kassan endast när där är produkter i kassavagnen som kan betalas med Epassi. I annat fall är betalningsmetoden gömd.

Innehåll