Magento 2 Matkahuolto – Ohje

1. Yleistä lisäosasta

Matkahuolto-moduuli lisää tuen Matkahuollon toimitustavoille Magento 2 -verkkokauppaan. Lisäksi moduulin avulla pakettikortit tulostuvat suoraan hallintapaneelista, joka säästää työaikaa huomattavasti.

Tuetut toimitustavat

  • Lähellä-paketti (Verkkopaketti)
  • Bussipaketti
  • Jakopaketti
  • Kotijakelu
  • Noutopaketti (Bussipaketti, jossa paketti haetaan samasta toimipisteestä kuin mihin se viedään)

2. Asentaminen

Moduuli asennetaan kuten muutkin Magento 2 -moduulit. Asennus vaatii kokemusta komentorivin ja FTP-ohjelman käytöstä. Tässä ohjeessa lisäosa asennetaan käyttäen komentoriviä. Tiedostot toimitetaan zip-tiedostossa, joka tulee purkaa ennen asennusta.

1. Lataa moduulin tiedostot FTP:llä Magenton app/code kansioon niin, että ne löytyvät osoitteesta app/code/Markup/Matkahuolto. Jos app kansiosta ei löydy code kansiota, tulee se luoda. HUOM! Moduuli tulee ladata app/code kansioon eikä vendor kansioon, koska asennukseen käytetään suoraa latausta eikä Composeria.

2. Mene Magenton juurikansioon käyttäen komentoriviä (SSH tai tietokoneen oma terminaali)

3. Aja komentorivillä seuraavat käskyt:

php bin/magento module:enable --clear-static-content Markup_Matkahuolto
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy en_US
php bin/magento setup:static-content:deploy fi_FI
php bin/magento cache:flush

4. Moduuli on asennettu onnistuneesti, jos edelliset käskyt eivät aiheuttaneet virheilmoituksia. Seuraavaksi tulee syöttää asetukset.

3. Asetukset

Moduulin asetukset löytyvät Magenton ylläpidosta kohdasta Stores > Configuration > Sales > Shipping Methods > Matkahuolto. Alla olevassa taulukossa on kuvattu asetukset. Toimitustavat on kuvattu erikseen tämän ohjeen kappaleessa 4.

User ID Käyttäjätunnus Matkahuollon rajapintaan. Testaukseen voi käyttää tunnusta 9430023, joka toimii vain testiympäristössä.
Password Salasana Matkahuollon rajapintaan. Testaukseen voi käyttää salasanaa 456.
Mode Tila, testaukseen ”Development” ja tuotantoon ”Live”.
Office Search API Noutopistehaun rajapintaversio. Yleensä versio 2, vanhemmilla Matkahuollon asiakkailla voi olla myös 1.

4. Toimitustavat

Moduulissa on erikseen asetukset kaikille toimitustavoille. Jokaiselle toimitustavalle on kolme eri asetusta:

[Toimitustapa] Title Kassalla näytettävä nimi toimitustavalle.
[Toimitustapa] Enabled for Checkout Näytetäänkö toimitustapa kassalla.
[Toimitustapa] Pricing Toimitustavan hinnoittelu
[Toimitustapa] Free Shipping Amount Threshold Ilmaisen toimituksen raja

Lisäksi noutopakettia käyttäessä on syötettävä toimitus/noutopisteen tunnus (Agent ID). Tunnus löytyy Matkahuollon toimipistehausta ja on yleensä neljä numeroa.

Katso myös Matkahuollon ohjeistus toimitustapojen esittämiseen.

4.1 Hinnoittelu

Toimitustavat on mahdollista hinnoitella painoluokittain. Silloin ”Maximum Weight (kg)” kenttään syötetään maksimipaino ja ”Cost” kenttään toimituskulun hinta. Jos toimituskuluille haluaa kiinteän hinnan, syötetään hinnoittelutaulukkoon ainoastaan yksi hinta ja maksimipainoksi toimitustavan suurin sallittu paino. Toimitustapaa ei näytetä kassalla, jos tuotteiden yhteenlaskettu paino ylittää hinnoittelussa määritellyn suurimman painon. Ominaisuus on hyödyllinen, jos verkkokauppa myy painavia tuotteita eikä toimita esimerkiksi Lähellä-paketilla yli 30 kg paketteja.

4.2 Noutopistehaku

Noutopistehaku näytetään kassalla Lähellä- ja bussipaketille. Lähellä-paketille näytetään kaikki noutopisteet, mutta bussipaketille ainoastaan Matkahuollon toimipisteet ja asiamiehet. Jakopaketille noutopisteitä ei näytetä, koska ne toimitetaan suoraan vastaanottajalle. Valittu noutopiste välittyy automaattisesti pakettikorttiin.

HUOM! Testitunnuksilla kaikki noutopisteet eivät ole käytettävissä. Pakettikorttia tehdessä saattaa siis tulla virheilmoitus, ettei valittua noutopistettä löydy tai paketti saatetaan ohjata toiseen noutopisteeseen. Tuotantotunnuksilla kaikki noutopisteet toimivat.

5. Pakettikortit

Pakettikortti tilaukselle luodaan Magenton hallintapaneelista. Pakettikortti voidaan luoda ainoastaan silloin, jos asiakas on valinnut kassalla toimitustavaksi Matkahuollon toimitustavan.

1. Mene hallintapaneelista Sales > Orders ja valitse haluamasi tilaus

2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Ship.

3. Kun New Shipment sivu on avautunut, skrollaa sivun loppuun ja ruksita Create Shipping Label. Klikkaa Submit Shipment

4. Seuraavaksi toimitukseen pitää lisätä toimitettavat tuotteet. Klikkaa Add Products to Package ja valitse toimitettavat tuotteet. Lopuksi klikkaa Add Selected Products to Package.

5. Syötä paketin paino kohtaan Total Weight. Oletuksena haetaan tuotteiden yhteenlaskettu paino, mutta huomioon tulee ottaa myös pakkausmateriaalien paino.

6. Klikkaa Save. Lähetys luodaan Matkahuollolle ja pakettikortti ladataan.

7. Seuraavaksi tulostetaan pakettikortti. Klikkaa tilausnäkymässä vasemmasta valikosta Shipments ja klikkaa lähetystä.

8. Klikkaa Print Shipping Label, jolloin pakettikortti ladataan PDF-muodossa tulostettavaksi.

Vaikka pakettikortin tekemisessä on useita eri vaiheita, onnistuu se lyhyen harjoittelun jälkeen hyvin nopeasti.

6. Bussiennakko

Moduulissa on sisäänrakennettuna tuki Bussiennakko-maksutavalle. Asiakkaan valitessa bussiennakon kassalla välittyy sen tiedot automaattisesti pakettikortille.

6.1 Bussiennakon asentaminen

  1. Mene Stores > Configuration > Sales > Payment Methods
  2. Syötä Bussiennakko Payment kohdan alle asetukset
  3. Klikkaa Save Config
Instructions Kassalla näytettävät ohjeet asiakkaalle. Esim. veloitukset, jos paketti jätetään noutamatta. Ei pakollinen.
Fee Tilaukseen lisättävä veloitus bussiennakosta.
IBAN Tilinumero IBAN-muodossa, johon Matkahuolto maksaa bussiennakon.
BIC-code Pankin BIC-koodi, johon Matkahuolto maksaa bussiennakon.

Kassalla näkyy bussiennakko maksutapana aina, kun asiakas on valinnut jonkin Matkahuollon toimitustavoista. Muille toimitustavoille ei maksutapaa näytetä.

6.2 Bussiennakko usean paketin toimituksissa

Joskus tilaukselle pitää luoda kaksi tai useampia pakettikortteja, esimerkiksi jos viallinen tuote halutaan vaihtaa tai kaikki tuotteet eivät mahdu yhteen pakettiin. Kuitenkin bussiennakko peritään usein vain ensimmäisestä paketista, jolloin asiakas maksaa kaikki tuotteet kerralla. Silloin kauppiaan ei tarvitse maksaa useita bussiennakkopalkkioita ja tilauksen summaa ei tarvitse jakaa osiin.

Bussiennakko on toteutettu moduulissa niin, että oletuksena se tulee kaikkiin paketteihin, kunnes tilaukselle luodaan lasku (Invoice), jolloin tilaus merkitään valmiiksi. Jos siis bussiennakkoa ei haluta kuin ensimmäiseen pakettiin, on ensin luotava yksi pakettikortti, sen jälkeen tehtävä lasku Magenton ylläpidosta ja lopuksi tehtävä loput pakettikortit. Muussa tapauksessa kaikissa pakettikorteissa olisi bussiennakko ja asiakas joutuisi maksamaan monta kertaa tilauksesta.

6.3 Viitenumeron muodostaminen

Bussiennakon viite muodostetaan automaattisesti siten, että tilauksen ID:seen lisätään etuliite ”10” ja siitä lasketaan viitenumero. Esimerkiksi tilaukselle 55 viitenumero olisi 10553 (10 + 55 + tarkiste). 10 lisätään sen takia, koska viitenumeron minimi on 100, ja tilauksien 1-99 viitenumeroa ei voisi muuten laskea.

Viitenumeroa ei ole toistaiseksi mahdollista syöttää käsin.

7. Noutopisteen tiedot tilaussähköposteihin

Moduuli lisää alla listatut muuttujat saataville order_new ja order_new_guest sähköposteihin. Niiden avulla on mahdollista näyttää asiakkaalle valitun noutopisteen tiedot tilaussähköpostissa.

Muuttuja Kuvaus
matkahuoltoAgentId Noutopisteen ID
matkahuoltoAgentName Noutopisteen nimi, esim. ”K-Market Sammonlahti”
matkahuoltoAgentAddress Noutopisteen katuosoite
matkahuoltoAgentPostcode Noutopisteen postinumero
matkahuoltoAgentCity Noutopisteen kaupunki

Esimerkiksi seuraavalla koodilla saa noutopisteen tiedot sähköpostiin.

{{if matkahuoltoAgentName}}
{{var matkahuoltoAgentName}}<br>
{{var matkahuoltoAgentAddress}}<br>
{{var matkahuoltoAgentPostcode}} {{var matkahuoltoAgentCity}}
{{/if}}

Vianmääritys

Alle on koottu yleisimpiä virheilmoituksia ja niiden syyt.

Vika Ratkaisu
Pakettikorttia tehdessä tulee ”Authorization failed” virheilmoitus. Matkahuollon käyttäjätunnus, salasana tai tila (tuotanto / testaus) ovat vääriä. Vaihda oikeat asetukset ylläpidosta.
Pakettikorttiin tulee väärä noutopiste. Testitunnuksilla kaikki noutopisteet eivät ole käytettävissä. Tuotantotunnuksilla kaikki noutopisteet toimivat.